Slijkstraat 19 1381 AX Weesp

€ 1.950 per maand

Omschrijving

Weesp is een groeigemeente die zal groeien naar 25.000 inwoners, thans huisvest de gemeente ca. 18.200 inwoners. Het pittoreske stadje ligt aan de rivier de Vecht, tussen Amsterdam en het Gooi. Momenteel worden er tussen Weesp en Muiden (in de Bloemendalerpolder) 2750 nieuwe woningen gebouwd. De economische bedrijvigheid speelt zich af op de drie bedrijventerreinen die Weesp telt alsmede het historische winkelcentrum. Het winkelcentrum heeft een ruim aanbod en tevens toestroom van toeristen.

Object:
De winkelruimte is gelegen op een unieke locatie tussen diverse publiekstrekkers.

Vloeroppervlak:
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar.
De winkelruimte omvat circa 75 m² bruto vloeroppervlak op de begane grond.
De winkelruimte kent een frontbreedte van 3,56 m¹.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:
– karakteristieke winkelpui;
– airco cassette unit/warmtepomp;
– pantry;
– toilet;
– elektrische installatie;
– verwarmingsinstallatie;
– meterkast met eigen meters;
– brandwerende plafondafscheidingen;
– vloerverwarming.

Parkeergelegenheid:
Rondom de winkelruimte zijn voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.950,- per maand, exclusief btw.

Huurbetaling:
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten:
Huurder dient de meters voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten en het verbruik alsmede het vastrecht rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn:
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden.

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting en de verschuldigde btw over het bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemmingsomschrijving:
De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– detailhandel inclusief horeca als ondergeschikte functie;
– horeca, waarbij een onderverdeling geldt, zoals opgenomen in kolom A van bijlage 3 Bestemming Centrum: onderverdeling horecabedrijven per straat/gebied en waarbij een categorisering geldt, zoals opgenomen in bijlage 1 Horeca-categorisering;
– ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’: tevens dienstverlening;
– ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’: tevens kantoor;
– ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’: tevens maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van kinderopvang;
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – vuurwerkopslag’: tevens de opslag van consumentenvuurwerk;
– ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’: tevens bedrijven tot en met categorie 2, zoals bepaald in bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
– ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’: tevens wonen op de begane grond inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 33.2;
– op de verdieping uitsluitend wonen inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 33.2;
– met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.

Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Prijs
€ 1.950 per maand
Aangeboden sinds
17 april 2024
Status
Beschikbaar
Soort bouw
Bestaande bouw
Bekijk alle kenmerken